Opettajien tuki

ATK-instituutti säätiön tarkoituksena on tukea ICT:n koulutusta ja tutkimusta – erityisesti uraauurtavan, maineikkaan ATK-instituutin työtä jatkavissa oppilaitoksissa, Haaga-Helia amk:ssa ja  Business College Helsingissä.

Tuoreimmassa strategiassaan säätiö nostaa esille opettajien osaamisen merkityksen. Säätiö tarjoaakin oppilaitoksille ja opettajille mahdollisuutta tukeen henkilöstön tai oman ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja uudistumiseen.

Tarkoituksena on korvata osaamisen kehittämisestä aiheutuvia kustannuksia (esim. kurssimaksu, oppimiseen liittyvä materiaali tai välineistö). Hallitus voi päättää hakemuksen perusteella myös muulla tavalla kohdistetusta tuesta.

 Opettajien tuen hakemukset ja niihin liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset säätiöön ja avustuksiin liittyvät kysymykset toimitetaan säätiölle osoitteella:

pertti.vahermaa@atk-instituutti.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

– avustuksen hakija ja kohdehenkilö(t)

– osaamisen kehittämisen tavoitteet ja perustelut (miksi)

– suunnitelma osaamisen kehittämiselle (mitä, miten ja milloin)

– aiheutuvat kustannukset ja säätiöltä haettava osuus

Hakemukset tulee toimittaa 2 kuukautta ennen aloituspäivää.