ProICT 2023 palkinto on jaettu

ATK-instituutti säätiön ProICT-palkinto 2023

ATK-instituutti säätiön vuosittain jakama ProICT-palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta ICT-aihepiiriin liittyvästä työstä. Toiminnallaan palkinnon saaja on osoittanut eteenpäin katsovaa, kehittävää ja uusia ratkaisuja hakevaa asennetta. Saajan toiminnasta on syntynyt tuloksia, jotka edistävät ICT-alan kehittymistä, ovat tuoneet alalle uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä osaamista.

Säätiön hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 palkinnon saajat ovat   

Lili Aunimo ja Janne Kauttonen

Yliopettaja Lili Aunimo ja vanhempi tutkija Janne Kauttonen ovat tehneet uraauurtavaa pohjatyötä oppimisanalytiikan mahdollistamiseksi Haaga-Heliassa. Lili ja Janne ovat rakentaneet ICT-tietohallinnon kanssa yhteistyössä yhä käynnissä olevassa sisäisessä oppimisanalytiikan hankkeessa (joka rakentaa oppimisanalytiikkaa opiskelijan, opettajan ja opintohallinnon käyttöön) datan latausketjut ja tutkimuskäyttöön soveltuvan tietoaltaan tason, joka mahdollistaan data tallentamisen pseudonomisoidussa muodossa. Tämä on edellytyksenä opiskelijadatan hyödyntämiselle. Lili ja Janne toteuttivat pseudonomisoidulla (yhdistetty Peppi ja Moodle) datalla tutkimusprojektin, jossa tutkimuskysymyksenä oli: ”Mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijan nopeaan etenemiseen opinnoissa?”.

Lili ja Janne ovat rohkeasti vaikuttaneet ICT alaan laajemminkin. Lili on ansioitunut pioneerina Horizon Europe ICT hankkeiden asiantuntijana avaten rahoitusväyliä suomalaisille ICT alan korkeakouluille ja yrityksille. Hän on Horizon Europe hankehakemusten ”evaluator” -roolissa EU-komissiolle sekä johtaa itse kansainvälistä tutkijaryhmää Horizon Europe hankevalmistelussa ”Human-AI interaction” tontilla.

Janne on puolestaan ansioitunut tekoälysovellusten käytännön sovelluksissa PK-yrityksille osana Haaga-Helian tekoälyyn liittyvien hankkeiden toteutuksia. Sellaisia ovat mm. AI-TIE ja AI-Forum hankkeet. Toteutetut prototyypit ja kokeilut ovat avanneet ovia tekoälyn ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle sekä monissa yrityksissä että sisäisesti Haaga-Heliassa. Samaan aikaan Janne on tuottanut alalle uutta tietoa julkaisemalla tieteellisiä artikkeleita aina korkeimmalle JUFO3 tasolle saakka.