ProICT 2021 palkinto jaettu

ATK-instituutti säätiön vuosittain jakama ProICT-palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta ICT-aihepiiriin liittyvästä työstä. Toiminnallaan palkinnon saaja on osoittanut eteenpäin katsovaa, kehittävää ja uusia ratkaisuja hakevaa asennetta.

Säätiö on päättänyt vuoden 2021 palkinnon saajaksi ENTER ry:n, joka on toiminnallaan edistänyt monipuolisesti erityisesti ikääntyvien henkilöiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ja on toiminnallaan ehkäissyt digisyrjäytymistä.

ENTER ry toiminnassa keskeistä on henkilökohtainen vertaisopastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden sekä sähköisten palveluiden käytössä. Yhdistys  järjestää myös laajemmille joukoille tietoiskutilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi yhdistys tuo esiin senioreiden näkökulmaa yhteiskunnassa, työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa.

ENTER ry:ssä opastajina toimivat vapaaehtoiset digiopastajat. Henkilökohtainen opastus ja tilaisuudet ovat maksuttomia.

ATK-instituutti säätiö haluaa osoittaa jakamallaan ProICT-palkinnolla arvostavansa ENTER ry:n toimintaa ja toivoo merkitykselliselle työlle jatkuvuutta. ENTER ry:n tekemä työ on panostus digitalisaation toteutumiseen yhteiskunnassa, toiminta rohkaisee ja vahvistaa henkilöiden tietoteknisiä tietoja ja käyttötaitoja ja siten helpottaa monien jokapäivästä arkea mahdollisten itsenäisemmän asioiden hallinnan.