Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea informaatioteknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kehittää alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden koulutusta Suomessa.

Säätiö tukee erityisesti ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn ja Business College Helsingin informaatioteknologian koulutuksen kehittämistä.

Säätiö voi nimetä edustajansa erikseen määriteltyjen säätiöiden hallituksiin. Lisäksi säätiö voi osallistua myös muilla tavoin tietoyhteiskunnan kehittämiseen.